NROF
 

Vedlagt finnes resultatlista fra skidag på Vollkoia på Hedemarken den 15.februar 2014. 

Det kan vel sies at deltakerne hadde noe mer utfordrende løyper og vær enn i Sosji, og at det også her var variert hell med smøringen. Men ut fra utregningene skal alle ha klart merkekravet, basert på basistid. Dette utregnet fra de 10 beste tidene.

Arrangøren var imponert over både innsats og fysisk styrke hos enkelte deltakere. Spesielt for de som gikk 3 mil, en med mer enn 70 års grunntrening synes ingenting som problematisk for dem. Det er jo på grunn av deres ubendige glede og innsats arrangøren gladelig å bidra med arrangementet.Trivelig er det også at det er utenlandsk deltagelse på andre året, og at det i år var økende deltagelse på kvinnesiden.

Takk for trivelig dag. Uansett vær.
Andreas Sæhlie 

 
 
Skriv ut